1985 yılında İstanbul’da doğan Faruk Özkan evli ve bir çocuk babasıdır. Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimine başlamıştır. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, aynı yıl İstanbul Barosu’nda avukatlık stajına ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2010-2011 akademik yılında tez araştırmaları amacıyla değişim öğrencisi olarak Almanya’nın Bonn Üniversitesi’nde bulunmuştur. Bunun akabinde, “Kabahatler Hukukunun Rekabet Hukuku Açısından Uygulanması” başlıklı tezi oybirliği ile kabul edilmiş ve İstanbul Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitimini 2011 yılında tamamlamıştır. Almanya’daki akademik çalışmalarına ağırlık veren Faruk Özkan, 2012 yılında Bonn Üniversite’sinde Alman özel hukukuna ilişkin ikinci yüksek lisans eğitimine başlamış olup; burada Milletlerarası Özel Hukuk ve Karşılaştırmalı Özel Hukuk alanında akademik çalışmalarına devam etmiştir. 2013 yılında Bonn Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitimini, “ Türk Hukuku ile Karşılaştırmalı Olarak Sözleşmesel Borç İlişkilerinde Zarar Görenin Müterafik Sorumluluğu “ konulu tezini sunarak, yüksek onur “magna cum laude” derecesi ile tamamlamıştır. Av. Faruk Özkan, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda Milletlerarası Özel Hukuk alanındaki doktora çalışmalarına devam etmekte olup; ileri derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2013 yılından beri, ÖZ & GÜR hukuk bürosunda mesleki faaliyetlerine kurucu ortak olarak devam etmekte olan Faruk Özkan’ın başlıca mesleki faaliyet alanları, ceza hukuku, ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku, milletlerarası özel hukuk, icra-iflas hukuku, idare hukuku ve rekabet hukukudur.