Faaliyet Alanlarımız

Hukuk büromuzun faaliyet gösterdiği alanlar.

01

Şirketler Hukuku.
Şirketlerin kurulması, birleşmesi gibi konularda hukuki danışmanlık vermekteyiz.

02

Ticaret Hukuku.
Ticari faaliyette bulunan müvekkillerimizin ticari işletmelerinin iç işleyişi…

03

Aile Hukuku.
Hukuk büromuz bünyesinde, aile hukukunu ilgilendiren ihtilafların çözümlenmesi amacıyla destek verilmektedir.

04

Rekabet Hukuku.
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kampsamında mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren teşebbüs…

05

Milletlerarası Özel Hukuk.
Yabancılık unsuru olan bütün hukuki işlem ve uyuşmazlıklara ilişkin olarak hukuki destek vermekteyiz.

06

İş Hukuku.
Danışmanlık vermekte olduğumuz iş verenlere, işçilerinin işe alımınından iş akitlerinin son bulmasına…

07

Gayrimenkul Hukuku.
Tapu iptali ve tescili davaları, istihkak davaları, müdahalenin men’i ve ecrimisil davaları başta olmak üzere gayrimenkul…

08

Fikri ve Sinai Haklar Hukuku.
Tapu iptali ve tescili davaları, istihkak davaları, müdahalenin men’i ve ecrimisil davaları başta olmak üzere gayrimenkul hukukunun alanına giren bütün uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlamaktayız.

09

Borçlar Hukuku.
Müvekkillerimizin üçüncü kişiler ile aralarındaki borç ilişkilerine ilişkin bütün ihtilaflarında, onlara hukuki destek sağlamaktayız.