İş Mahkemesi Avukatı

İş Mahkemelerine, işçiler çalıştıkları iş yerinden haksız olarak tazminatsız şekilde işten çıkarıldıkları durumda başvurabilir. Bununla birlikte işveren ile işçi arasında yapılan sözleşmenin taraflardan biri tarafından ihlal edilmesi durumunda taraflardan biri de dava açabilir.